Systemy dla aptek i przychodni lekarskich


Program dla aptek KS-APTEKA
Program dla przychodni lekarskich
Program dla gabinetów lekarskich
Ogólopolski System Ochrony Zdrowia
Podstawowy Program Świadczeniodawcy

KS-APTEKA – system obsługi aptek otwartych i szpitalnych KAMSOFT


System KS-AOW jet najpopularniejszym w Polsce kompleksowym systemem wspomagania pracy aptek. Składa się z kilkudziesięciu powiązanych ze sobą modułów pozwalających na prowadzenie sprzedaży, zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz, prowadzenie rozliczeń.

Sprzedaż
 • zgodność ze wszystkimi przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, NFZ i innych uprawnionych instytucji,
 • błyskawiczna i łatwa obsługa,
 • bogactwo metod sprzedaży (według nazw handlowych, kodów apteki, kodów kreskowych producenta, kodów kreskowych apteki, nazw międzynarodowych, synonimów itp.),
 • obsługa recept z kodami kreskowymi i wymiana danych z NFZ,
 • obsługa kart kredytowych, czeków, faktur kredytowanych,
 • współpraca ze wszystkimi modelami aptecznych drukarek fiskalnych,
 • funkcje wspomagające pracę farmaceuty: dostęp do informacji o leku, automatyczne badanie interakcji, możliwość wydrukowania ulotek dla pacjenta, współpraca z kompendium leków PHARMINDEX,
 • wykorzystywanie technologii internetowych wprost podczas ekspedycji (łączność i sprawdzanie oferty w hurtowni, zamówienia CITO, rezerwacje towaru w hurtowni).

Zamówienia
 • automatyczne obliczanie norm i poziomu zapasów leków,
 • optymalne tworzenie zamówień do hurtowni według wskazanych kryteriów (określony dostawca, najniższe ceny, umowy określające poziom obrotów, najdłuższe terminy płatności, największy asortyment itp.),
 • wykorzystanie łączności modemowej i internetowej.

Zakupy

 • rejestracja faktur zakupu, faktur korygujących, przesunięć międzymagazynowych,
 • wprowadzanie faktur z hurtowni na dyskietkach albo przesłanych modemem lub internetem.

Magazyn
 • możliwość przeprowadzenia dowolnych operacji związanych z magazynem leków (przesunięcia, protokoły strat, zużycia na potrzeby własne apteki, darowizny, korekty, wstrzymania leków),
 • automatyczne przeprowadzanie, z wykorzystaniem bazy KS-BLOZ, zmian cen urzędowych, limitów, zasad odpłatności,
 • wykonanie corocznego remanentu z wykorzystaniem tzw. kolektorów danych skracające czas wprowadzania zmian w komputerze nawet kilkakrotnie.
Apteka
Apteka
Apteka
Apteka
Zestawienia
 • wykonywanie wszelkiego rodzaju zestawień refundacyjnych (ze sprzedaży recept dla NFZ, ze sprzedaży środków pomocniczych, rachunki dla MOPS, jednostek wojskowych itp.),
 • wykonywanie zestawień księgowych wymaganych w bieżącej pracy apteki (kilkaset dostępnych zestawień),
 • automatyczne połączenie z systemami Książka Przychodów i Rozchodów oraz Finansowo-Księgowym.

Analizy
 • analiza pracy apteki od strony ekonomicznej (analiza rotacji towarów, obciążenia stanowisk i osób personelu w określonych porach dnia, poziomu zapasów magazynowych, zyskowności grup lub pojedynczych leków itd.),
 • możliwość przedstawiania wyników na wykresach,
 • definiowanie własnych wzorców pozwalających na analizy.

Płatności
 • rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, wystawianie poleceń przelewu, dokumentów KP i KW
 • prowadzenie rejestru kasowego,
 • dokładne rozliczenie gotówkowe apteki, stanowiska, osoby personelu, zmiany (uwzględnienie płatności kartami kredytowymi, czekami, dokumentów kredytowanych, wpłat i wypłat z kasetki itp.).

Administrator
 • wielopoziomowy system nadawania haseł i uprawnień dla poszczególnych osób personelu,
 • funkcje administracyjne dostosowujące system do indywidualnych potrzeb i upodobań użytkownika.Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

Zintegrowany System Zarządzania Przychodnią KS-SOMED


KS-SOMED powstał na podstawie doświadczeń oraz współpracy z użytkownikami systemu. Umożliwia organizację wizyt pacjentów, gromadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie dokumentacji statystycznej i sprawozdawczej. Posiada modułową budowę pozwalającą dostosować system do potrzeb aktualnych oraz przyszłych użytkownika. System zarządzania przychodnią jest na bieżąco aktualizowany do obowiązujących przepisów prawnych.
Somed Do najważniejszych modułów tworzących KS-SOMED należą:

Moduły lekarskie - STOMATOLOG, OKULISTA oraz GABINET
 • skierowany do lekarzy różnych specjalności, np.: rodzinnych, pediatrów, internistów, ginekologów. Oprócz rezerwacji wizyt pacjentów służą do wprowadzania i przechowywania danych medycznych uzyskanych podczas kolejnych wizyt pacjenta w gabinecie.

Terminarz
 • prosty w obsłudze, wielofunkcyjny kalendarz elektroniczny. Umożliwia ustalanie czasu pracy poszczególnych pracowników i gabinetów, rezerwację wizyt na określony dzień i godzinę, wyszukiwanie wolnych terminów dla określonego pracownika lub gabinetu, potwierdzenie umówionych wizyt;

Deklaracje
 • elektroniczne "biurko", na którym wypełniane są deklaracje pacjentów, a następnie przechowuje się je w odpowiednich "szufladach";

Zlecenia
 • moduł ten rejestruje wszystkie zlecenia wykonywane na rzecz pacjenta. Obsługa zlecenia jest kontrolowana począwszy od przyjęcia skierowania na usługę zaczynając, na zamknięciu zlecenia (czyli rozliczenia z płatnikiem) kończąc;

Rozliczenia
 • moduł odpowiedzialny za rozliczanie kosztów wykonanych usług z poszczególnymi Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia - zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania służby zdrowia. System automatycznie generuje wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia raporty, na podstawie których przychodnia może uzyskać refundację ponoszonych kosztów leczenia pacjentów;

Umowy
 • na podstawie zarejestrowanych umów z płatnikami - Narodowym Funduszem Zdrowia, zakładami pracy, POZ, ZFRON, innymi jednostkami opieki zdrowotnej, grupami rabatowymi itp. - rozliczane są wszystkie wykonywane usługi;

Medycyna pracy
 • głównym zadaniem modułu jest rejestrowanie pełnej historii badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych;

Zestawienia
 • dzięki rozbudowanym możliwościom generowania różnych zestawień (ilości i rodzajów udzielonych świadczeń, zestawień finansowych, kosztowych itp.) moduł pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wynikach działalności jednostki medycznej;

Kasa
 • moduł umożliwia przeprowadzanie transakcji pieniężnych oraz ich dokumentację. Ponadto tworzy wszystkie wymagane ustawowo dokumenty kasowe oraz przesyła raporty do systemu finansowo-księgowego;

Księga główna
 • moduł ten pozwala na prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych pacjentów oraz udzielonych im świadczeń w Księdze Głównej, Rejestrze Poradni, Księdze Pracowni Diagnostycznej lub Zabiegowej,

Kartoteki
 • moduł zarządzający wszystkimi bazami danych (słownikami) np. pacjentów, usług medycznych, leków.
Somed
Somed
Somed
Somed
Somed
SOmed
Somed

W ramach bazy leków można wyróżnić następujące elementy:
 • Baza podstawowa (bezpłatna) - zawiera ponad 96 tys. pozycji asortymentowych - znajdują się w niej podstawowe informacje o lekach i środkach ochrony zdrowia,
 • Baza Interakcji (opcja) - tworzona wspólnie z uniwersyteckimi pracownikami naukowymi - zawiera funkcje umożliwiające automatyczne wyszukiwanie interakcji między składnikami przepisywanych leków;
 • Baza Średnich Cen (opcja) - tworzona na podstawie raportów pochodzących z Aptecznego Banku Danych - zawiera średnie ceny wszystkich leków, preparatów i środków ochrony zdrowia zawartych w bazie KS-BLOZ®.

Wraz z systemem dostarczane są następujące słownikowe bazy danych (uzupełnione częściowo lub w całości): baza adresowa Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, baza adresowa kraju, baza leków KS-BLOZ. System przygotowany jest również do obsługi bazy chorób zgodnej z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) - trzy- i czteroznakowej - oraz bazy procedur medycznych (ICD-9-CM).

NOWOŚĆ! INTERNETOWA REJESTRACJA PACJENTÓW (Rejestracja on-line)
Rejestracja on-line umożliwia pacjentom samodzielne zarządzanie wizytami, a placówce medycznej ułatwia prowadzenie elektronicznego terminarza i organizację przyjęć.
Pacjent, na podstawie indywidualnego klucza logowania oraz hasła, uzyskuje dostęp do elektronicznego narzędzia, gdzie w łatwy sposób może m.in. przeglądać historię własnych wizyt, rezerwować / anulować wizyty u lekarza, sprawdzać grafik pracy personelu medycznego. Wystarczy dostęp do sieci internetowej. REJESTRACJA INTERNETOWA jest w pełni kompatybilna z TERMINARZEM w systemie KS-SOMED. Dzięki temu mamy do czynienia z jednym, spójnym terminarzem - swego rodzaju sercem organizacji wizyt pacjentów.

Najważniejsze korzyści wdrożenia modułu REJESTRACJI INTERNETOWEJ to:
 • pełna swoboda w zakresie wyboru zmiennych wizyty lekarskiej (lekarz, termin, itd.). Pacjent może przeglądać wszystkie terminarze wizyt i w ten sposób zaplanować samodzielnie najbardziej optymalny termin,
 • redukcja obciążenia pracą na stanowiskach rejestracyjnych,
 • brak ograniczeń czasu oraz miejsca – klient może zarezerwować wizytę z domu, bez względu na porę nocy oraz dnia,
 • automatyczne przenoszenie terminów wizyt do terminarza w systemie KS-SOMED, bez konieczności ich powtórnego rejestrowania,
 • rejestracja on-line może być częścią strony internetowej placówki medycznej, co znacznie zwiększa jej atrakcyjność i podnosi prestiż.

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

System wspomagania Gabinetu Lekarskiego KS-GABINET


gabinet Program KS-GABINET umożliwia:

 • planowanie wizyt pacjentów,
 • gromadzenie dokumentacji medycznej,
 • drukowanie recept, skierowań, zaleceń dla pacjentów,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z NFZ, pacjentem prywatnym,
 • korzystanie z baz, w tym z bazy leków i środków farmaceutycznych,
 • umożliwia pracę w sieci i współpracę z komputerem w rejestracji.
gabinet

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

Ogólopolski System Ochrony Zdrowia


OSOZ Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ to projekt realizacji Narodowego Planu Zdrowia oraz Narodowego Programu Zdrowia. Jego celem jest integracja wszystkich podmiotów rynku ochrony zdrowia w Polsce poprzez wymianę informacji o zdrowiu społeczeństwa. Integracja obejmuje wszelkie jednostki począwszy od pacjentów poprzez lekarzy rodzinnych, specjalistow, farmaceutów, laborantów, ubezpieczycieli.

www.osoz.pl
OSOZ dla pacjenta
Głównym elementem systemu jest anonimowe Indywidualne Konto Zdrowotne, na którym gromadzone są wszelkie informacje zdrowotne niezależnie od miejsca przebywania pacjenta. Wymianę informacji pomiędzy pacjentem, lekarzem i farmaceutą umożliwia platforma internetowa OSOZ.

OSOZ dla lekarza
System daje lekarzowi dostęp do pełnej wiedzy o zdrowiu pacjenta. Elektroniczna Kartoteka Pacjenta daje możliwość przeglądania historii rozpoznań lekarskich, zaordynowanych leków, listy badań laboratoryjnych.

OSOZ dla farmaceuty
System weryfikuje poprawność recepty, eliminując próby nieuprawnionego nabycia leku. Recepta elektroniczna skraca czas obsługi klienta. Aktualne komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego trafiają do apteki w kilkadziesiąt sekund od ich ogłoszenia.

OSOZ dla szpitala
Dzięki dostępowi do informacji zawartych na Koncie Zdrowotnym Pacjenta personel medyczny szpitala może uzyskać dane o pacjencie: wyniki badań, historia zażywanych leków, uczulenia, choroby przewlekłe.

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.Podstawowy Program Świadczeniodawcy KS-PPS


PPS Głównym zadaniem programu jest pełna obsługa kontraktów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia i wspomaganie najważniejszych zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych:

 • rozliczanie kontraktów z NFZ, bez względu na rodzaj zawartej umowy oraz oddział NFZ,
 • elektroniczna wymiana danych z NFZ,
 • przeniesienie danych z innych systemów rozpowszechnianych przez Oddziały NFZ,
 • terminarz wizyt pacjentów,
 • wystawianie i drukowanie recept,
 • gromadzenie danych medycznych,
 • dostęp do Bazy Leków i Środków Ochrony Zdrowia KS-BLOZ.
PPS

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.